Cercador d’activitats d’orientació

Aquesta guia neix amb la voluntat de ser una eina de suport per a afrontar el desafiament de la inserció i transformació del mercat laboral per part dels joves. Com es pot orientar aquest procés per generar oportunitats per a tothom? Quines competències són les més importants per a assolir aquest repte? Quines barreres dificulten el procés i com podem afrontar-les?

Aquest recull d’activitats que trobareu en aquesta guia s’adreça als tutors i tutores, professorat i orientadors dels centres d’Educació Secundària Obligatòria, de Formació Professional, de Batxillerat i de Formació de persones adultes.

Som-hi, animeu-vos a tastar-les, les podeu posar en pràctica en tots aquells contextos que decidiu!