CERCADOR D’ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ

PER A JOVES…

La inserció laboral i la transformació del mercat laboral són dos grans reptes per a qualsevol jove, tant si estàs formant-te com si ja ho estàs o encara no t’hi has posat.

Quines competències són les més necessàries per afrontar aquests reptes? I quines són les dificultats que t’ho poden impedir? Les barreres que et poden allunyar d’aquest mercat de treball?

ACCEDIR

PER A DOCENTS

Aquesta guia neix amb la voluntat de ser una eina de suport per a afrontar el desafiament de la inserció i transformació del mercat laboral per part dels joves. Com es pot orientar aquest procés per generar oportunitats per a tothom? Quines competències són les més importants per a assolir aquest repte? Quines barreres dificulten el procés i com podem afrontar-les?

ACCEDIR